Informatie divers
Protocol Bieb op School In het protocol "De Bieb op School" leest u hoe we omgaan met de samenwerking met de Bibliotheek en het bijbehorende privacy-beleid. De bieb op school | 0,31Mb Kindregeling Dalfsen

De kindregeling Dalfsen maakt het financieel mogelijk dat kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Aanmelden gaat via kindregeling.dalfsen.nl. Vervolgens neemt de gemeente contact op en stuurt digitaal een aanvraagformulier toe. De bijdrage voor het schoolreisje van de St. Cyriacus staat ook in de webshop.

 

Het jeugdsport- en cultuur fonds is ook in de gemeente Dalfsen actief. Kijk op https://jeugdfondssportencultuur.nl/ voor meer informatie. Ouders met beperkte financiële middelen kunnen een beroep doen op dit fonds. School kan optreden als intermediair.