Schoolplan
Jaarplan 2016/2017

De school stelt zich op basis van de visie en missie en op basis van verbeterpunten doelen. Deze doelen worden beschreven in het jaarplan. De actiepunten en verbeterpunten uit het jaarplan worden onder andere wegggezet in het vergaderrooster. In nieuwsbrieven informeert de directeur de ouders over gemaakte stappen. In dit jaarverslag over schooljaar 2015/2016 leggen we verantwoording af over de door ons geplande en gerealiseerde onderwijsontwikkelingen en andere noemenswaardige schoolse zaken. Jaarplan 2016/2017 | 0,32Mb jaarverslag 2015/2016 | 0,57Mb Jaarverslag 2014/2015

In dit jaarverslag over schooljaar 2014/2015 leggen we verantwoording af over de door ons geplande en gerealiseerde onderwijsontwikkelingen en andere noemenswaardige schoolse zaken.

 | 0,61Mb Jaarplan 20152016

De school stelt zich op basis van de visie en missie en op basis van verbeterpunten doelen. Deze doelen worden beschreven in het jaarplan. De actiepunten en verbeterpunten uit het jaarplan worden onder andere wegggezet in het vergaderrooster. In nieuwsbrieven informeert de directeur de ouders over gemaakte stappen.

In het jaarverslag, einde van het schooljaar, volgt dan nog een algemene verantwoording.

Jaarplan 20152016 | 0,40Mb

Doel en functie van ons schoolplan.
I. een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs
II. het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
III. het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen
Kwaliteit is dus het centrale begrip in het schoolplan en de eerste doelstelling.

Het tweede doel is het schoolplan als planningsinstrument. In het schoolplan beschrijft de school hoe zij in de komende vier jaar de kwaliteit van het onderwijs wil verbeteren, welke middelen ze daarbij wil inzetten, welke doel er bereikt moeten worden en hoe die doelen (tussentijds) worden geëvalueerd. Het schoolplan is een afgeleide van het Strategisch Beleidsplan 2012-2018. De doelen uit het Strategisch Beleidsplan worden vertaald naar een uitwerking op schoolniveau in het jaarplan.

Tot slot is het schoolplan een verantwoordingsdocument.

Ruben van der Woude

Directeur St.Cyriacusschool Hoonhorst

Schoolplan 2015-2019 | 1,43Mb Jaarplan 2014/2015 Jaarplan 20142015 | 0,17Mb Jaarplan Klik op onderstaande links om de jaarplannen te downloaden jaarplan 2012 / 2013 | 0,12Mb jaarplan 2011 / 2012 | 0,05Mb