tijdlijn berichten

goede doelenmarkt

Vrijdag 26 mei was het een prachtige dag voor onze goede doelenmarkt. Na maanden voorbereiding door de leerlingenraad was het zover. Gelukkig kwam er veel publiek en heeft iedereen zich goed vermaakt. Er waren spelletjes, zoals de gekke schoenenloop, blokken bouwen en de kruiwagenrace. Alle kinderen mochten ook touwtje trekken en dat leverde een prijs op. Als ze minstens vier spelletje hadden gedaan kregen ze ranja met een kleine traktatie. Voor de ouders was er koffie, thee en zelfgebakken muffins, koekjes, appels, cake of brownies te koop. Tussendoor traden een aantal leerlingen op met een clown- en goochelshow. De kraampjes met tweedekans spullen hadden het ook druk. De opbrengst wordt verdeeld onder drie goede doelen, namelijk gezinnen in nood in Dalfsen (Humanitas), dierenvoedselbank Zwolle en Unicef. De voorlopige tussenstand is 1033,05 euro!

Er is veel verkocht, maar er zijn zeker nog mooie spullen over. Mogelijk hebben sommige mensen, die over het hoofd gezien of konden ze deze vrijdag niet komen. Daarom hebben we ze nog uitgestald in de schoolbieb (zie 2 foto's bij dit bericht). De komende periode kunnen ze nog voor een vrije gift meegenomen worden of voor persoonlijk gebruik gratis meenemen (weggeefhoek). Wat over blijft gaan we sorteren en naar een kringloopwinkel brengen.

We willen iedereen bedankt voor de bijdrages en aanwezigheid.

Sommige mensen gaven aan nog een bijdrage voor de spellenkaart te willen doen. Dat kan natuurlijk nog via de betaallink:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=wutUz1bmQDa2nfnReMBTcQ


opening groene plein

Maandag 17 april was het dan zover. Het groene schoolplein van de St. Cyriacusschool werd officieel geopend! Eerst mochten de schoolvoetballers op het podium komen en vertellen hoe het was gegaan bij het toernooi en de gespeelde finales. Alle drie teams kregen een welverdiend applaus! Daarna liet meester Eric met behulp van foto's zien hoe het schoolplein er voorheen uitzag en wat er allemaal is gebeurd de afgelopen twee jaar. Toen kwam de leerlingenraad het podium op. Zij wilden het plein nog groener maken met krijt en groene kleden. Maar dat was maar toneelspel. De kinderen konden prima vertellen waarom het schoolplein groen genoemd mag worden. Meer ruimte voor planten en dieren, aandacht voor hergebruik van materialen en water dat niet rechtstreeks het riool instroomt. De werkzaamheden zorgen daarnaast ook nog eens voor meer speelplekken en spelmogelijkheden voor de kinderen. Er werd afgeteld en de leerlingen knipten het lint door. De wethouder van onderwijs gaf daarna een "groen schoolplein-bord" aan de leerlingenraad. Onder de muzikale begeleiding van "Gi-ga groen" van Kinderen voor Kinderen mochten alle kinderen nog even spelen op hun favoriete plekje op het plein. Iedereen die heeft bijgedragen aan het plein willen we nogmaals hartelijk bedanken:

 • alle ouders voor hun fysieke hulp en financiële bijdrages
 • de ouderraad en overblijfcommissie van de school
 • Duurzaam Hoonhorst
 • provincie Overijssel
 • waterschap Drents Overijsselse Delta
 • gemeente Dalfsen
 • Strax inrichting
 • restaurant De Sukerieje
 • Reusken hoveniers
 • Braams hoveniers
 • alle overige bedrijven en plaatselijk inwoners, familieleden en buren van de kinderen en wie we onverhoopt nog vergeten zijn te noemen!


Gastles

Wat hebben de kinderen genoten van de leuke gastles van Marise (moeder van Jozua). Zij heeft de kinderen veel verteld over de onderdelen van een bloem. Daarna mochten ze in tweetallen een tulp ontleden en deze onderdelen opplakken op een A4tje. Ze hebben ademloos geluisterd en hard gewerkt.

Nogmaals dank je wel Marise.

Workshop groep 3/4

Wat hebben wij een leuke workshop bij Mariejan gehad. De kinderen hebben enthousiast en hard gewerkt. En het resultaat mag er zijn. Dank je wel Mariejan!

carnaval op school

Dinsdag 21 februari was het feest op school! Er was een carnavalsshow met veel optredens. Er werd gezongen, gedanst en veel confetti gestrooid. De show werd door prinses Maud en haar adjudanten Sem en Alicia gepresenteerd. Elk optreden werd voorzien van een positief commentaar. Er was werk gemaakt van de attributen, kleding en dansjes. Groep 7 werd met hun optreden tot winnaar gekozen. Nadat zij nog een keer optraden met "Zwemmen in bacardi-lemon" werd de laatste polonaise ingezet. Een gezellige ochtend. 's Middags waren de kinderen vrij om te Foekepotten.

Klaar voor carnaval!! 🥳🥳🥳

Dat was een gezellig voorproefje voor het grote carnavalsfeest! 😁😁 Prinses Maud en prins Sten zijn klaar voor carnaval! 🎉🎊

Tutorlezen

Gisteren hebben we het tutorlezen van groep 4 met groep 8 weer opgepakt. Wat hadden de kinderen er zin in. Ze hebben ontzettend goed gelezen en wat was de samenwerking mooi om te zien. Er liep een trotse juf rond. 😃

Groep 7 is bezig met het voorbereiden van het voorlezen van een prentenboek aan de kleuters. Hierover later meer. Over een tijd zal groep 3 gaan tutorlezen met groep 6.

nieuwjaar: St. Cyriacus 100 jaar!

2023 is een bijzonder jaar voor de school. Op 2 januari was het namelijk 100 jaar geleden dat de St. Cyriacusschool is opgericht! We zijn met de kinderen het nieuwe kalenderjaar op 9 januari daarom feestelijk begonnen. Het leerplein was versierd met slingers en er hing een grote foto van de school 100 jaar geleden met daarnaast de directeurswoning. Er stonden gebakjes, die samen het cijfer 100 vormden. Nadat we voor de school gezongen hadden mochten we de kaarsjes uitblazen. Toen was het tijd om van de traktatie te smullen.

Er is ook verteld, dat we dit jubileum het hele komende jaar zullen gaan vieren. Voor de zomervakantie zullen we samen met de kinderen bijvoorbeeld een nieuw schoollied gaan schrijven. Ook zullen we verhalen en interviews over vroeger gaan lezen en maken. We gaan ons zeker ook gaan verbazen over de verschillen tussen vroeger en nu. We bereiden ons voor op de grote feestweek in de laatste week van september. Deze feestweek zal vooral voor de kinderen en ouders van school zijn. Maar op zaterdag 30 september 2023 is er overdag een open huis voor alle belangstellenden. Meer informatie volgt nog.

sfeervolle start

Op donderdag 22 december begonnen we met een kerstontbijt-buffet. Er waren heel veel verschillende, lekkere en mooie hapjes. De klassen waren met alle lichtjes en kaarsjes prachtig versierd. Een sfeervolle start van de dag. Later op de dag gaan alle kinderen nog cultuur-kerstworkshops volgen. Meer nieuws en foto's volgen.....

Sint op school

Vrijdag 2 december was de grote dag..... Iedereen stond buiten te zingen, maar blijkbaar hoorde Sint en Piet het niet goed genoeg. Ze reden in een jeep zomaar de school voorbij. Door nog harder te zingen kwam Sint toch nog en stopte voor onze school. Er was nog wel een probleem met het grote boek, dat er nog niet was. Gelukkig hadden de kinderen van groep 1-2 dit opgelost. Zij hadden een boek en zelfs ook nog een paard voor Sinterklaas! Piet kon zich daardoor concentreren op het andere probleem: waar waren de pakjes? Ondertussen pakten de kinderen in de bovenbouw hun prachtige surprises stuk voor stuk uit.

De cadeautjes kwamen gelukkig ook weer boven water, waardoor de ochtend helemaal perfect was. Samen met de hele school hebben we Sint en Piet bedankt voor hun bezoek en ze weer uitgezwaaid.🎵📽 klassenshow! 📸🎵

Vandaag was het zover, de klassenshow van groep 7! De kinderen hebben de afgelopen weken veel geoefend, bedacht en uitgezocht. En het resultaat mocht er zijn!


We zijn super trots op de groep!!

Of zoals de jury zou zeggen:

'Ze waren 100% super briljant!'😀

zet je licht aan!

Vandaag hebben een paar leerlingen uit groep 7/8 voor de actie "Zet je licht aan!" de handen uit de mouwen gestoken. Met een spuitbus krijt werd de tekst op meerdere plekken in de buurt van school op de stenen aangebracht. Juist in deze tijd is het extra belangrijk alert te zijn op je eigen zichtbaarheid voor andere verkeersdeelnemers. Het is al vroeg donker, dus zet op tijd je licht aan!

rommelige start van de dag…. (NIEUWE FOTO'S!)

De beelden zeggen genoeg…🤭😉 Gelukkig was er na het opruimen een lekkere verrassing!

Na de ontvangst in de speelzaal vanwege de regen mochten de kinderen een kijkje nemen in de gangen en de klassen. Het was een behoorlijk rommeltje. Maar 20 minuten later zag de school er gelukkig weer een stuk netter uit. Namens de kinderen dank aan de rommelpiet(en).......

Atelier

Het atelier was vrijdag 11 november weer een groot succes. Soep en een toetje maken, bruggen bouwen, linoleum snijden en drukken en macrameeën stonden op het programma.

ontbijt en fietscontrole

Donderdag 10 november was er in alle groepen het Lokaal Ontbijt. Voor de groepen 3 t/m 8 was dezelfde dag de jaarlijkse fietskeuring. Twee mooie, zinvolle activiteiten. Het ontbijt werd verzorgd door bedrijven uit de regio. Voor de fietscontrole kwam de wijkagent de verkeersouder ondersteunen.

klassenshow

Als afsluiting van het VierKeerWijzer thema ‘herfst’ heeft groep 3/4 vandaag de klassenshow over dit thema gedaan. De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan en hebben gedanst op het lied ‘Gi-ga-groen’, ze hebben verteld wat ze geleerd hebben dit thema en een gedicht voorgedragen over de appelboom. Verder hebben ze nog een herfstalfabet gemaakt en tot slot hebben ze gezongen en gedanst op het lied ‘Waar komen bomen vandaan?’. Wat zijn we trots op deze kanjers!

dag van de duurzaamheid

10 oktober is de dag van de duurzaamheid. Met de hele school hebben we daar bij stilgestaan. Groep 8 had een toneelstukje bedacht over zwerfafval. Afval hoort natuurlijk in de prullenbak. Door middel van een quiz leerde iedereen dat spullen er jarenlang over doen om te vergaan. Of zelfs nooit vergaan. Ze vervuilen het milieu en kosten ook dieren het leven. Tot slot had de leerlingenraad nog wat tips om zuinig om te gaan met energie. Doe lichten uit als je niet in de ruimte bent en zet de verwarming niet hoger dan nodig. De leerlingenraad had tot slot nog een opdracht voor alle klassen. Iedere klas krijgt een plantje om goed voor te zorgen. Welke klas dat het beste doet kan een verrassing verwachten!

openingsviering

Dinsdag 13 september was de openingsviering met het thema "Samen gaan we ervoor!" Alle groepen hadden iets voorbereid om te laten horen en zien waar ze dit jaar samen voor gaan. Met onder andere liedjes, versjes, raps en puzzelstukken werden de aanwezigen meegenomen. Natuurlijk werd er ook gezamenlijk gezongen en was er een verhaal over Jezus te horen. We waren blij dit te kunnen vieren met alle kinderen, ouders en andere belangstellenden in de kerk.

waterspeeltoestel

Het waterspeel-toestel is verplaatst naar ons plein. Er werd na de oplevering direct volop gebruik van gemaakt. Genieten!

leerlingenraad

Dinsdag 6 september werd de oude leerlingenraad bedankt voor hun inzet vorig jaar. Zij mochten de nieuwe leerlingen bekend maken, die dit jaar mogen meedenken en doen in de schoolorganisatie. Dat zijn Reef, Elin, Loïs, Ilvy, Kim, Luuk, Jasmijn, Levi, Sophie, Yalicha, Finn en Thomas geworden. Meester Eric (de directeur) zal hun betrekken bij zaken, die spelen in de school. Maar zij mogen ook zelf ideeën inbrengen. Het eerste vergaderpunt kwamen ze gelukkig snel uit: waar maken we de groepsfoto? Dat is op het voetbalveld geworden. De leerlingen hebben er veel zin in!


fijne zomer!

Vrijdag 15 juli was de laatste dag voor de zomervakantie. Alles is opgeruimd en schoongemaakt. Tijd voor een lekker vakantie-ijsje! We wensen iedereen een fijne zomer en denken nog even niet aan het begin van het volgende schooljaar..... Geniet ervan!

viering

Dinsdag 5 juli was de viering einde schooljaar in de kerk. Het thema was "Het recept van een goed schooljaar was....". Er werd teruggekeken naar wat er geleerd en gebeurd was in het afgelopen jaar. Alle groepen deden een presentatie en lieten zien en horen waar ze trots op waren. De groepskaarsen werden aangestoken, zoals dit jaar in de klas ook regelmatig is gedaan bij blije en verdrietige momenten. Voor alle verdrietige zaken hielden we een moment stilte, waarbij het overlijden van juf Rini apart werd genoemd. Samen met alle kinderen, collega's en ouders hadden we afgelopen schooljaar wederom een bijzonder schooljaar. Ieders talenten maken samen een fijn recept!

groene plein

Deze week maandagavond en zaterdagmorgen hard gewerkt met een flinke club ouders en wat kinderen 🙂 Pergola’s geplaatst, huttenbouwplek gemaakt, boomschors en padvast aangebracht, insectenhotel geplaatst en regentonnen omkleed en wat bomen geplant. Nog wat kleine klussen te doen en dan wachten op het najaar voor de beplanting. Dank voor alle hulp zover! 🙏👍🏻

Pannenkoeken!!

Het leek wel crea voor groep 5-6!

Een heerlijke middag bakken en creatief bezig zijn.


De door ons verzamelde ingrediënten omtoveren tot heerlijke pannenkoeken. 🥞


Samen afwegen, eieren breken, inhoud meten. (Het leek stiekem wel een beetje op rekenen 😄) Kloppen tot dat de klontjes eruit zijn. Dat was best zwaar, werken was het.


Geleerd waarom we bakten in Ghee. Dat is geklaarde boter en daar zijn de eiwitten uit, zodat de boter niet verbrandt tijdens het bakken.


De pan goed heet laten worden, want daarom gaat vaak de eerste pannenkoek mis... de pan is niet warm genoeg.


En het meeste tofste wat we geleerd hebben is het 'flippen' van de pannenkoek! 🤩 Pan van de warmtebron af, pannenkoek aan de voorkant omhoog gooien en vangen!

Niet alles op de foto gekregen, maar wat waren ze trots!!


En op het laatst.... heerlijk je pannenkoek opsmikkelen.

Volgens vele de lekkerste die ze ooit hadden gehad. (Komt vast door de noeste arbeid die ze er voor geleverd hebben. 😄).


Goed weekend allen!

binnentuin

Donderdag 16 juni heeft de leerlingenraad de vernieuwde binnentuin officieel geopend. Begin dit schooljaar zijn ze gestart met plannen maken voor de voormalige woonplek van de kippen. Het moest een buitenwerkplek worden. Er moest daarom opnieuw gestraat, kunstgras ingemeten en gelegd, een werktafel uitgezocht en gemonteerd, bankjes gemaakt en planten uitgezocht. Na deze klussen was het tijd voor een feestelijke opening. Begeleid door applaus van de rest van de school knipten 12 leerlingen het lint door. In het fotoalbum foto's van de werkzaamheden, de opening en natuurlijk het prachtige eindresultaat. We zijn trots op het werk van deze kinderen!

wadlopen

Wat een prachtige dag hebben wij gehad!! 🥰

Lekker lopend, glibberend, vallend en wiebelend het wad op. 😅

Het was even flink wennen in het begin, maar eenmaal op het wad ging het prima! 🤗


Een flinke 8 km in de benen.

We hebben heel wat krabben gezien, springgarnalen, mini-scholletjes en onwijs veel schelpen.🦭🦐🦀🐚


Moe, voldaan en met een fantastische ervaring het weekend in!


Maandag gaan we het nog even goed ophalen en koppelen aan de leerstof.


Geniet van de foto's en goed weekend!

schoolreis Slagharen

De groepen 3 t/m 8 zijn vandaag naar Avonturenpark Slagharen geweest. Gezellig, wat hebben we genoten, gingen in vele attracties 🎡en wat een prachtig weer 🌝

Ouderraad en begeleiders hartelijk bedankt!

Door jullie inzet werd het een geslaagde dag ! 👍🏻

Meer foto's zijn toegevoegd! Veel foto's = veel plezier 😉

groene schoolplein

Vrijdag 20 en zaterdag 21 mei is er door kinderen en ouders hard gewerkt op het schoolplein. Nadat de kinderen vrijdag al veel tegels hadden verwijderd was het zaterdag tijd om met groot materiaal te gaan klussen. De tafeltennistafel en de basketpaal zijn onder andere verplaatst. Er zijn nieuwe palen geplaatst bij het voetbal-doelbord en de eerste twee pergola's staan. Het oude hek van het kippenhok is gesloopt en vervangen door een tijdelijk hek. De kippen zullen op de speelheuvel straks een compleet nieuwe verblijf krijgen. Gelukkig dat er zoveel hulp is aangeboden. Bedankt voor alle hulp tot zover!

Reptielenworkshop

Jaaa eindelijk hadden we de reptielenworkshop op school. In november hadden we ons thema: “reptielen”, maar vanwege de Corona mocht het toen niet doorgaan. Maar wat in het vat zit….. Vandaag kwam Yannes met een Luipaardgekko, Kolenbranderschildpad, Sporenschildpad, Baardagaam en een Koningspython. We hebben veel geleerd en veel angsten overwonnen. Ook de juffen…..😉

Afsluiting ‘lezen is scoren’

Wij hebben als groep de afgelopen weken meegedaan aan het leesbevorderingsproject ‘lezen is scoren’. ⚽️🏀🥎🎾 We zijn de strijd aangegaan met de bibliotheek en de Buurtsportcoach. Doel: meer dan 350 boeken lezen in 6 weken. 📚
We hebben meer dan 350 boeken gelezen en dus hebben we de challange gewonnen. 👏🏻💪🏻
Beloning: een middag lasergamen en levend stratego met in de pauze een krentenbol en een appel. Dit was in één woord GENIETEN!! 🤩🤩🤩

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT