broedplaats voor talent


Via VierKeerWijzer werken we aan de talenten van kinderen. Dit om onze missie "Broedplaats voor talent" waar te maken. Als school vinden we het belangrijk hierbij de talenten van collega's in te zetten en ons hierin te blijven ontwikkelen.
We hebben onder andere de volgende expertise in huis:

vakleerkracht muziek  Juf Marije is geschoold aan het conservatorium en geeft alle groepen wekelijks muziekles.
specialist jonge kind Juf Tamara heeft de masteropleiding Jonge Kind gevolgd.
intern begeleider Juf Tamara heeft een opleiding tot intern begeleider gevolgd. De leerlingzorg valt onder haar takenpakket.
taalspecialist/leescoördinator en
dyslexiespecialist
Juf Monique heeft een opleiding taalcoördinator gevolgd en is ook verantwoordelijk voor leesbevordering en onze Bieb op School. Dit doet ze samen met juf Sanne.
rekencoördinator Juf Gerrie heeft de opleiding rekencoördinator gevolgd.
coördinator VierKeerWijzer Juf Miranda heeft extra scholing op VierKeerWijzer gebied en coördineert de teamscholing en de doorgaande lijn.
omgangscoördinator
(anti-pestcoördinator en contactpersoon)

Juf Linda is onze omgangscoördinator en contactpersoon richting de mijnplein-vertrouwenspersonen.

rots- en water Juf Karin en juf Sanne zijn gecertificeerde Rots- en Watertrainers. Het schoolteam gaat in het najaar van 2020 de Rots-en Water-schooltraining volgen. Deze psychofysieke benadering zetten we in om communicatie en sociale vaardigheden en welzijn bij de kinderen te vergroten.
gedragsexpert Juf Tamara heeft ook de opleiding gedragsexpert gevolgd. Deze kan zij als IB-er goed inzetten.
specialist meer- en hoogbegaafdheid Juf Sanne heeft scholing gevolgd rondom meer- en hoogbegaafdheid. Zij zet deze kennis in om collega's te ondersteunen.
kindercoaches Juf Monique en juf Miranda hebben de opleiding kindercoaching gevolgd of zijn hier nog mee bezig. Zij zetten regelmatig hun kennis in om kinderen, collega's en ouders binnen de school te begeleiden.
cultuurcoördinator Juf Karin, juf Tamara en meester Eric hebben de ICC-opleiding gevolgd. Juf Karin is op dit moment de coördinator bij ons cultuuronderwijs.
opleider in school Juf Karin begeleid de stage-leergroep die we als opleidingsschool van studenten van de Katholieke Pabo Zwolle hebben. De stagiaires samen vormen een leergroep die samenwerken aan een schoolontwikkelingsvraag, een schoolproject en/of doen een klein onderzoek.
leerspecialist Juf Linda heeft de master SEN leerspecialist gevolgd. Zij zet deze kennis in om de IB-er en collega's te helpen met vragen.
directeur Meester Eric heeft de Magistrum directeursopleiding Vakbekwaam afgerond.
vakleerkracht gym Meester Joël verzorgt op woensdag de gymlessen voor groep 3 t/m 8 vanuit Sportservice Hardenberg.
wat betekent dit voor de kinderen?
Door de expertise binnen het goed geschoolde team kan de St. Cyriacus onderwijs bieden aan kinderen met diverse onderwijsbehoeften. Kinderen vanuit de diverse clusters (zicht, spraak-taal, lichamelijk of geestelijk beperkt en gedrag) hebben in het (recente) verleden onderwijs gevolgd op onze school of volgen dit momenteel.

wat voor expertise en hulp is er nog meer beschikbaar?
We hebben ondersteuning vanuit twee samenwerkingsverbanden op het gebied van ambulante begeleiding en orthopedagogie. We bieden een goed uitgerust schoolgebouw met verschillende soorten werkruimtes. Vijf dagen in de week is er een onderwijsassistent aanwezig om de kinderen en leerkrachten te ondersteunen. Wekelijks is er een fysiotherapeut aanwezig voor behandelingen. Bij vastgestelde dyslexie is begeleiding mogelijk in ons gebouw door een goedgekeurde dyslexie-behandelaar.
   
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT