broedplaats voor talent


Via VierKeerWijzer werken we aan de talenten van kinderen. Dit om onze missie "Broedplaats voor talent" waar te maken. Als school vinden we het belangrijk hierbij de talenten van collega's in te zetten en ons hierin te blijven ontwikkelen.
We hebben onder andere de volgende expertise in huis:

vakleerkracht muziek  Juf Marije is geschoold aan het conservatorium en geeft alle groepen wekelijks muziekles.
intern begeleider Juf Leander volgt op dit moment een IB-opleiding. De leerlingzorg valt onder het takenpakket. 
taalspecialist/leescoördinator en
dyslexiespecialist
Juf Monique heeft een opleiding taalcoördinator gevolgd en is ook verantwoordelijk voor leesbevordering en onze Bieb op School. Dit doet ze samen met juf Sanne.
rekencoördinator Juf Gerrie heeft de opleiding rekencoördinator gevolgd.
coördinator VierKeerWijzer Juf Miranda heeft extra scholing op VierKeerWijzer gebied en coördineert de teamscholing en de doorgaande lijn.
omgangscoördinator
(anti-pestcoördinator en contactpersoon)

Juf Linda is onze omgangscoördinator en contactpersoon richting de mijnplein-vertrouwenspersonen.

rots- en water Juf Sanne is een gecertificeerd Rots- en Watertrainer. Het schoolteam heeft de Rots- en Water-schooltraining gevolgd. Deze psychofysieke benadering zetten we in om communicatie en sociale vaardigheden en welzijn bij de kinderen te vergroten.
specialist meer- en hoogbegaafdheid Juf Sanne heeft scholing gevolgd rondom meer- en hoogbegaafdheid. Zij zet deze kennis in om collega's te ondersteunen.
kindercoaches Juf Monique en juf Miranda hebben de opleiding kindercoaching gevolgd. Zij zetten regelmatig hun kennis in om kinderen, collega's en ouders binnen de school te begeleiden.
cultuurcoördinator Meester Eric heeft de ICC-opleiding gevolgd. 
opleider in school (vacature) Deze begeleidt de stage-leergroep, die we als opleidingsschool van studenten van Hogeschool KPZ hebben. De stagiaires samen vormen een leergroep die samenwerken aan een schoolontwikkelingsvraag, een schoolproject en/of doen een klein onderzoek. 
leerspecialist Juf Linda heeft de master SEN leerspecialist gevolgd. Zij zet deze kennis in om de IB-er en collega's te helpen met vragen.
directeur Meester Eric heeft de Magistrum directeursopleiding Vakbekwaam afgerond.
 
 
 
 
wat betekent dit voor de kinderen?

Door de expertise binnen het goed geschoolde team kan de St. Cyriacus onderwijs bieden aan kinderen met diverse onderwijsbehoeften. Kinderen vanuit de diverse clusters (zicht, spraak-taal, lichamelijk of geestelijk beperkt en gedrag) hebben in het (recente) verleden onderwijs gevolgd op onze school of volgen dit momenteel.

wat voor expertise en hulp is er nog meer beschikbaar?

We hebben ondersteuning vanuit twee samenwerkingsverbanden op het gebied van ambulante begeleiding en orthopedagogie. We bieden een goed uitgerust schoolgebouw met verschillende soorten werkruimtes. Vijf dagen in de week is er een onderwijsassistent aanwezig om de kinderen en leerkrachten te ondersteunen. Wekelijks is er een fysiotherapeut aanwezig voor behandelingen. Bij vastgestelde dyslexie is begeleiding mogelijk in ons gebouw door een goedgekeurde dyslexie-behandelaar.
   

 

 
 VierKeerWijzer  broedplaats voor talent  samen voor elkaar

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT