formulieren

Verlofformulier

U kunt het verlofformulier hier downloaden.
Inleveren op school bij de directeur of via cyriacus@mijnplein.nl
 

Aanmeldformulier (en AVG-bijlage!)

Als u uw kind wilt inschrijven op onze school spreken we u graag bij een rondleiding. Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden als u de definitieve schoolkeuze al hebt gemaakt. 
Bij het aanmeldformulier hoort als aparte bijlage een toestemmingsformulier voor gebruik van foto's en video's.
Natuurlijk hebben we op school ook papieren versies beschikbaar.
Inleveren van beide formulieren op school bij de directeur of via cyriacus@mijnplein.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT