leerlingenraad

De leerlingenraad 2023-2024 bestaat uit Eva, Sven, Sam, Bram, Dylan, Nick, Claudy, Luna, Noortje, Vinyaro, Fenna, Aron en Anna.

werkwijze leerlingenraad

De leerlingenraad heeft maandelijks een vergadering met de directeur van de school. De kinderen uit groep 7-8 bereiden de agendapunten/bespreekpunten voor. De directeur is te gast en kan ook punten aandragen bij de voorzitter. De afspraken worden door de leerlingenraad zelf genotuleerd.

Indien relevant worden punten doorgegeven naar het team, de OR of MR door de leerlingen zelf of de directeur.  Waar nodig worden de punten besproken met de hele klas.

Lees hier het Reglement van de leerlingenraad.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT