jaarverslag 2021-2022

In het jaarverslag 2021-2022 leggen we verantwoording af over de door ons geplande en gerealiseerde ontwikkelingen binnen de school op diverse gebieden. Dit gebeurt jaarlijks na afloop van het schooljaar en wordt met ouders gedeeld na goedkeuring door de MR.
In ons geëvalueerde jaarplan 2021-2022 kunt u per doel nalezen wat we hebben bereikt (vanaf hoofdstuk 5).

jaarplan 2022-2023

In ons jaarplan leest u onze plannen voor het schooljaar 2022-2023Dit jaarplan is de uitwerking van het vierde jaar van ons schoolplan 2019-2023 waar we onze plannen voor langere termijn hebben beschreven. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT