jaarverslag 2022-2023

In het jaarverslag 2022-2023 leggen we verantwoording af over de door ons geplande en gerealiseerde ontwikkelingen binnen de school op diverse gebieden. Dit gebeurt jaarlijks na afloop van het schooljaar en wordt met ouders gedeeld na goedkeuring door de MR.
In ons geëvalueerde jaarplan 2022-2023 kunt u per doel nalezen wat we hebben bereikt (vanaf hoofdstuk 5).

 

jaarplan 2023-2024

 

In ons jaarplan leest u onze plannen voor het schooljaar 2023-2024Dit jaarplan is de uitwerking van het eeste jaar van ons schoolplan 2023-2027 waar we onze plannen voor langere termijn hebben beschreven. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT