ouderraad/oudervereniging


leden
Marijke Hoogeboom (voorzitter), Cyndi (secretaris), Marloes (penningmeester), Mascha, Manfred, Yvonne en Sonja.

rol ouderraad

De activiteiten van de ouderraad zijn erop gericht om de relatie ouder-school te versterken en de betrokkenheid van de ouders met school te bevorderen. Via het team is er regelmatig contact met de ouderraad over bijvoorbeeld de te organiseren activiteiten. 
Statutair is de ouderraad een vereniging. Tijdens de verplichte jaarvergadering wordt uitgelegd wat de OR het afgelopen jaar heeft gedaan. Daarnaast wat de plannen voor het komende jaar zijn. Natuurlijk wordt ook het financieel jaarverslag besproken.

contact
U kunt de leden van de ouderraad altijd aanspreken met vragen. Ook kunt u gebruik maken van dit mailadres: or.cyriacus@gmail.com

documenten
Klik op de documenten hieronder om deze te lezen (PDF)
- jaarplan 2020-2021
- jaarverslag 2019-2020
- verslag jaarvergadering 2019
- statuten oudervereniging
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT