samen voor elkaar

Op de Cyriacus hebben we oog voor elkaar en willen we zorgen dat iedereen zich op zijn eigen wijze kan en mag ontwikkelen. Samen willen we vieren, verbinding zoeken en onze identiteit vormgeven. Hieronder lichten we dit toe.

kernwaarden voor ontwikkeling

Drie v’s vormen onze kernwaarden:

- veiligheid
- vertrouwen
- verwondering

Veiligheid is volgens ons een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. Daarom werken we hier in alle groepen voortdurend aan. Voor kinderen maken we o.a. zichtbaar door het met elkaar  bespreken en naleven van vijf schoolregels:
·         Iedereen hoort erbij.       
·         Eerlijkheid duurt het langst.
·         We doen ons best.
·         Wees zuinig en netjes.
·         Let op je taalgebruik.     

 

Daarnaast hebben we door het hele jaar heen aandacht voor groepsvorming. Taakspel zetten we in als anti-pest programma.

Vertrouwen maken we zichtbaar door een positief werkklimaat te creëren in de groep en kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven. We waarderen de kinderen door veel complimenten te geven. Het vertrouwen spreken we dagelijks uit en specifiek in de kindgesprekken.

Verwondering krijgt vorm door een rijke, krachtige leeromgeving te creëren. We bieden keuzemogelijkheden en open opdrachten aan. Opdrachten die het samenwerken en leren van en met elkaar stimuleren. Vooral de wereld verkennende lessen (met name VierKeerWijzer) en opdrachten dagen de leerlingen uit om op zoek te gaan naar antwoorden en bieden ruimte voor het zoeken naar eigen oplossingen en creativiteit. Bovendien bieden de lessen en opdrachten ruimte voor experimenteren en onderzoek. Onder andere op deze wijze dragen de kinderen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en voelen ze zich meer eigenaar van het leren.


 

samen vieren

We vieren regelmatig met elkaar. Zoals de opening van het schooljaar en de jaarlijkse feesten zoals Sint, Kerst, Carnaval en Pasen. We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet. In elke klas staat een groepskaars, die aangestoken kan worden bij geboortes, huwelijken, maar ook bij verdrietige zaken zoals het doodgaan van een huisdier of familielid. Elke klas voert jaarlijks een klassenshow op, waarbij de kinderen aan de rest van de school en hun ouders laten zien welke talenten ze hebben en wat ze geleerd hebben. De juffen- en meestersdag is een voorbeeld van een van de momenten waarop we schoolbreed met alle groepen door elkaar samen vieren.

 

verbinding

Door onze cultuur- en sport activiteiten zoeken we bewust de verbinding met de maatschappij. Excursies zijn een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. We werken samen met verenigingen en organisaties binnen en buiten het dorp om ons onderwijs te verrijken en de kinderen te leren hoe de samenleving in elkaar zit. Meer kunt u hierover lezen in ons visiestuk over burgerschap. Deze is als bijlage in de schoolgids opgenomen.  
Jaarlijks bezoeken alle leerlingen bijvoorbeeld een voorstelling (vaak in de Stoomfabriek Dalfsen) en doen we mee aan de Koningsspelen, die door de school worden georganiseerd is samenwerking met de Oranjevereniging Hoonhorst. Ons gebouw kan in overleg buiten en onder schooltijd gebruikt worden door externe partijen. 

 

identiteit

Bovenstaande punten hebben ook in meer of mindere mate raakvlakken met onze Katholieke identiteit. Verwondering, samen leven, vieren en verbinding zoeken doen we vanuit onze kijk op de wereld. We staan hierbij open voor alle gezindten. We vragen respect voor elkaars overtuiging en levensbeschouwing.  Samen met de kinderen willen we ons blijven verwonderen over alles wat leeft en zich afspeelt in de wereld om ons heen. We proberen een plaats te zijn waar kinderen zich kunnen oriënteren op de maatschappij en op de wereld. De school heeft een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een mens- en wereldbeeld. We staan stil bij de verantwoordelijkheid die ieder mens heeft voor die wereld. Het meedoen aan acties voor goede doelen bijvoorbeeld past vanuit deze visie bij onze school.

 

 

 
 VierKeerWijzer  broedplaats voor talent  samen voor elkaar

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT