medezeggenschapsraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen over de St. Cyriacusschool. Dat is het werk van de medezeggenschapsraad (MR). Anders dan de oudervereniging, houdt de MR zich vooral bezig met het beleid van de school. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, net als het jaarverslag en de notulen. U kunt hierover verdere informatie krijgen bij de MR-leden.

De medezeggenschapsraad van de St. Cyriacusschool bestaat uit de volgende personen: Jolanda Veldman (voorzitter) en Rianne Schrijver (secretaris) zitten namens de ouders in de MR. Sanne Koerhuis en Tamara Winkelaar zitten namens het team in de MR.

U kunt de MR bereiken via dit mailadres; mr.cyriacus@mijnplein.nl 
Natuurlijk mag u de leden ook persoonlijk aanspreken als u vragen heeft.

De MR komt 6 keer bij elkaar. De vergaderingen starten allemaal om 19.30 uur. De vergaderdata van schooljaar 2022-2023 zijn:

- maandag 26 september 2022
- maandag 7 november 2022
- maandag 30 januari 2023
- maandag 3 april 2023
- maandag 22 mei 2023
- maandag 3 juli 2023

Klik hier voor meer informatie over de MR.

Agenda MR vergadering

Agenda MR vergadering 26 september 2022.pdf

Jaarplanning
Klik hieronder voor de jaarplanning van de MR
Jaarplanning MR (basis).pdf

Reglementen en statuten MR

6.1 Statuut (G)Medezeggenschapsraad 2017-2019.pdf
6.2 Medezeggenschapsreglement van 2017-2019.pdf

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019 - 2020.pdf
Jaarverslag 2020-2021

Notulen

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u terecht bij één van de MR leden.
Notulen MR vergadering 13 september 2021.pdf
Notulen MR vergadering 1 november 2021.pdf
Notulen MR vergadering 31 januari 2022.pdf
Notulen MR vergadering 28 maart 2022.pdf
Notulen MR vergadering 23 mei 2022.pdf
Notulen MR vergadering 27 juni 2022.pdf

Activiteitenplan MR
Activiteitenplan 2021-2022

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT