medezeggenschapsraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen over de St. Cyriacusschool. Dat is het werk van de medezeggenschapsraad (MR). Anders dan de oudervereniging, houdt de MR zich vooral bezig met het beleid van de school. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, net als het jaarverslag en de notulen. U kunt hierover verdere informatie krijgen bij de MR-leden.

De medezeggenschapsraad van de St. Cyriacusschool bestaat uit de volgende personen: Niels Roffel (voorzitter) en Nienke Schrijver (secretaris) zitten namens de ouders in de MR. Sanne Koerhuis en Tamara Winkelaar zitten namens het team in de MR.

U kunt de MR bereiken via dit mailadres; mr.cyriacus@mijnplein.nl 
Natuurlijk mag u de leden ook persoonlijk aanspreken als u vragen heeft.

De MR komt 6 keer bij elkaar. De vergaderingen starten allemaal om 19.30 uur. De vergaderdata van schooljaar 2022-2023 zijn:

- maandag 26 september 2022
- maandag 7 november 2022 maandag 12 december (online)
- maandag 30 januari 2023
- maandag 3 april 2023
- maandag 22 mei 2023
- maandag 3 juli 2023

Klik hier voor meer informatie over de MR.

Agenda MR vergadering

Agenda MR vergadering 26 september 2022.pdf
Agenda MR vergadering 7 november 2022.pdf
Agenda MR vergadering 30 januari 2023.pdf
Agenda MR vergadering 3 april 2023.pdf

Jaarplanning
Klik hieronder voor de jaarplanning van de MR
Jaarplanning MR (basis).pdf

Reglementen en statuten MR

6.1 Statuut (G)Medezeggenschapsraad 2017-2019.pdf
6.2 Medezeggenschapsreglement van 2017-2019.pdf

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019 - 2020
Jaarverslag 2020 - 2021
Jaarverslag 2021 - 2022

Notulen

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u terecht bij één van de MR leden.
Notulen MR vergadering 26 september 2022.pdf
Notulen MR vergadering 12 december 2022.pdf
Notulen MR vergadering 30 januari 2023.pdf

Activiteitenplan MR
Activiteitenplan 2021 - 2022
Activiteitenplan 2022 - 2023

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT